Geology

Geology

🇬🇧 Geology is an earth science concerned with the solid Earth, the rocks of which it is composed, and the processes by which they change over time.  Read more at Wikepedia


🇸🇪 Geologi är vetenskapen om uppkomst, sammansättning och förändring av jordskorpans berg- och jordarter. Läs mer hos Wikipedia


Astrobleme

🇬🇧 An impact structure is a generally circular or craterlike geologic structure of deformed bedrock or sediment produced by impact on a planetary surface whatever the stage of erosion of the structure. Read more at Wikipedia


🇸🇪 Astroblem är det geologiska spår som återstår efter en mycket gammal nedslagskrater som orsakats av en utomjordisk projektil – en meteorit eller komet.[1]. Läs mer hos Wikipedia

Pancake rocks, New Zeeland

🇬🇧 All articles are published as pdf-files. Some of them are quite big in file size so be aware that loading then can take some time.

You can print the files by clicking in the square box at the top right next to the file's head. It opens a new window, click on the printer icon in the top right corner. The document will then open as a "clean web page" that can be printed as usual.

🇸🇪 Alla artiklar är publicerade som pdf-filer. Några av dem är har stor fil-storlek så var medveten om att det kan dröja lite att läsa in dem.
Du kan skriva ut filerna genom att klicka i den fyrkantiga rutan längst upp till höger intill filens huvud. Den öppnar ett nytt fönster, klicka på symbolen för skrivare längst upp till höger. Dokumentet öppnas då som en "ren websida" som kan skrivas ut som vanligt.


Supposed astroblemes in Dalecarlia

🇬🇧 In central Darlecarlia, Sweden, there is a large astrobleme of 40 to 60 km diameter, discovered during the 1960's. Lake Siljan partly fills the ring-dike of that astrobleme. Between 2004 and 2006 the author of this paper has discovered several minor astroblemes (up to 10 km in diameter) quite near the large astrobleme. All evidence points towards the fact that these are made by fractals of the main fall. This report lists all information gained on the new astroblemes.
Read more

Siljans-astroblemet – Ett komplext astroblem
🇸🇪 Vid ett nedfall av en meteorit mot Jorden uppstår ett sår, vilket man kallar astroblem. Mindre meteoriter skapar mindre hål upp mot 1 km i diameter, kallas ’enkelt astroblem’ (eng. simple). Meteoriten gräver ner sig, kastar ut material som en bombkrater, dess rester kan hittas längs ner eller hittas inte, eftersom den har förångats eller slagits sönder till fina partiklar. Större meteoriter på kilometer storlek skapar betydligt större hål, förångas alltid och skapar även andra effekter, vilka inte förekommer i simpla astroblem; de kallas ’komplexa astroblem’. Artikeln behandlar enbart processer i komplexa astroblem.
Läs mer

Recognition of astroblemes

🇬🇧 This author comments the established safe methods to identify a supposed astrobleme as such, which require a substantial afford and cost and can be made in the laboratory, only. Here he presents other cheep – less safe – methods to get the first indication, which already can be made in the field. This paper is based on the experience gained by study of several contemporary astroblemes in the Siljan stray-field.

Read more

Djura astroblemet

🇸🇪 Vi har inte många fakta beträffande den geologiska utvecklingen i Djura.

Spåren i vår berggrund säger att landskapet måste ha stått under havs-vatten en längre tid. Stora mängder kalksediment har bildats och detta måste ha skett från kalk, löst i vatten eller har varit del av mikroskopiska djur. Kalken i Hornberga och dess fossil indikerar, att havsvattnet för 377 miljoner år (datum för störtningen av den stora Dala-meteoriten) och eventuellt även tidigare har stått minst vid 275 m (dagens höjdskala). Vi vet att Dalarna då har varit nära ekvatorn och redan då eller senare har driftat till vår nuvarande position. Djuraberget fanns inte än, är följd av ett meteoritinslag. Från upphittade fossil av ett märkligt djur som liknade en planta och har namnet Crinoidéa vet vi, att detta djur har existerat redan i början av Kambrium och att dess avkomna existerar än i dag, alltså för 560 miljoner år.

Läs mer

Could the Närke-plain be an old astrobleme?
🇬🇧 The following paper describes part of the unknown geology of the Närke-plain and the adjacent Kilsbergen. This mountain chain rises abruptly out of the Närke-plain in Central Sweden. The Kilsbergen form a semicircle that is open to the East and there are no similar mountains like in the West. This fact gave the first impression that the Närke-plain could have been established by a meteorite.
Read more

Ett försök att förstå Orsa-sandstenens tillkomst
🇸🇪 Orsa-sandstenen är den yngsta av de paleozoiska bergarterna i Dalarna; den är intressant på grund av avsaknaden av fossil för dess åldersbestämning. Orsa-sandstenen finns enbart i Dalarna och där i ringen som tillhör det komplexa Siljan-astroblemet. Inte någon annanstans har man kunnat hitta rester till den eller av avlagringar med en liknande sammansättning. Ringen har efter Siljan-meteoritens nedslag för 377 miljoner år sedan varit det djupaste stället i astroblemet och därför bevarat rester av de tidigare sedimentära bergarterna från Ordovicium och Silur.
Läs mer

Picture of a frozen instant from the birth of the Siljan astrobleme

🇬🇧 Within the large Siljan astrobleme in Central Sweden (40 km diameter) there lays a spall of 14 km length and 2 km width, the origin of this and its present position is completely unclear. Recent research has disclosed that a fragment of the main meteorite has landed almost simultaneously with and quite near the main meteorite. Shocks were generated at both landing sites; the two shock-fronts collided and the high pressure from beneath lifted the spall and threw it to its present position.
Read more

Tsunami as a rock builder

🇬🇧 Possibly very few have thought about the fact that Dalecarlia and large parts of Sweden millions of years ago have been below the level of the Sea. Fossils of sea animals have been found and have been dated by determination of the age of the host stone by radioactive methods.

We do not know the water level at the occasion of the fall of the large meteorite 377 million years ago, but there was seawater for millions of years ahead.

We can guess, only, but the meteorite that made Siljan, must have had a diameter of 0,5 to 1 km. When this drops into the 100 m deep sea at a speed of 10 to 20 km/s the tsunami that is generated must have been enormous, capable of moving mountains.

Read more

Kan Närkeslätten vara ett gammalt meteroitnedslag?
🇸🇪 Står man mitt i Närkeslätten och tittar västerut har man från söder till norr en rundad bergkedja framför sig, vilken liknar en kraterrand. Den kan ha bildats genom ett meteoritnedslag för länge sedan. Artikeln berättar om den information naturen levererar i form av stenprover från området runt Kilsbergen.
Läs mer

På spaning efter Siljan-meteoritens nedslagsplats
🇸🇪 Under 1960-talet upptäckte Professor Thorslund att den märkliga Siljansringen i själva verket är ett astroblem, skapat av en meteorit, vilken slog ner i våra trakter för 377 miljoner år sedan. Ringen är ca 40 km i diameter och består av paleozoiska bergarter. Dessa bergarter är en rest av ett skikt bergarter som täckte stora delar av den landmassa som idag är Sverige. De är idag nästan helt borteroderade, men meteoriten skapade en ringformad gravsänka, i vilken dessa bergarter har bevarats till våra dagar.
Läs mer

Rapakivi-granite on Åland

🇬🇧 On the sea floor around Åland there exist a white Jotnian sandstone. The age of the sandstone is probably 1200 million years. By influence of intense heat, created by the fall of a large meteorite or asteroid at that site, the existing Jotnian sand or Jotnian sandstone can have been melted and during cooling transformed into Ålands rapakivi granite.

Read more

Astroblemet vid Alva-sjön

🇸🇪 Alvasjön är en cirkelrund sjö av 1,25 km diameter ca 5 km väst om Brandstorp vid Vättern. Dess form tydde på att den kunde vara ett astroblem. Hela omgivningen består av sand. De få stenstuffer som hittades bestod uteslutande av brottstycken av djuren crinoidea, nu omvandlade till plagioklas, inbäddade i en mörk mellanmassa. Crinoidea måste ha spolats bort och krossats till cm-stora bitar genom den tsunamin, störtningen av meteoriten har utlöst i grundhavet. Två upphittade stenstuffer av denna sort var även genomdragna av sliror av smälta.

Det är mycket möjligt att det nära belägna Mullsjöastroblemet och Alvasjöastrolemet har skapats av samma meteorit, vilken under resan genom atmosfären bröt itu i två delar. Eftersom djupet på Alvasjön ej är känt vet vi inte om den är ett enkelt eller komplext astroblem.

Läs mer

Unknown astroblemes in Sweden – Mullsjö
🇬🇧 The site of Lake Mullsjö, about 4 km west of Hjo (Vättern), is the site of a complex astrobleme, established between Ordovicium and Upper Devon. This can be deduced from the existence of petrified cystoidé, which are found here and likewise at the border between shocked and un-shocker rock in the Siljan astrobleme.
Read more

Storviksastroblemet –
En märklig geologisk företeelse

🇸🇪 Utefter vägen mellan Storvik och Hammarby i Gästrikland finns en stor bergtäckt. I centrum av brottet fanns en pelare bestående av ett mycket poröst material. Mycket tyder på att stället är ett gammalt astroblem som tyvärr har skadats eller förstörts helt genom bergsprängningen.
Läs mer

Spackbergets astroblem
🇸🇪 Ett astroblem är såret i naturen, en störtad meteorit har gjort. För 377 miljoner år sedan har en hel svärm av meteoriter – förmodligen brottstycken av en enda stor meteorit - hemsökt vårt landskap. Den kom från sydväst och gick till nordöst; bitarna landade mellan Tyngsjö och Balungen. Den största landade där var nuvarande sjö Siljan finns; mindre brottstycken spridde sig över Dalarna. Ett brottstycke nådde trakten av Djura, ett annat trakten där Spacksberget (väster om Djura) ligger. Därom kommer berättas i denna rapport.
Läs mer

The Lake Ljugaren astrobleme
🇬🇧 For years by this author been supposed that Lake Ljugaren East of Lake Siljan has to be an astrobleme. The finds made previously on the north side of the lake were from an astrobleme, but from which? Now this author has made new finds on the southern beach of that lake too, which are regional and prove, that in fact the lake is an astrobleme.
Läs mer